PODNIKATELÉ A OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Nabízíme efektivní řešení zpracování Vašeho účetnictví, daňové evidence, mezd a daňových přiznání. Spolehlivost a kvalita je samozřejmostí. Více..


PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Pro Vaši školu nebo školské zařízení poskytneme všestranné služby od vedení účetnictví a mezd po zpracování a sledování čerpání rozpočtu, ekonomické analýzy a plánování. Více..


NEZISKOVÉ ORGANIZACE Naši cílem je poskytnout za přijatelnou cenu účetní služby pro občanská sdružení a jiné organizace založené za jiným účelem, než je dosahování zisku. Více..