Vedení účetnictví
 • kompletní vedení účetnictví a daňové evidence
 • přizpůsobení služeb dle přání a požadavků klienta
 • zpracování měsíční uzávěrky a roční uzávěrky
 • dokladová inventarizace
 • zpracování všech typů přiznání a hlášení
 • spolupráce s daňovým poradcem
 • daňová optimalizace
 • rekonstrukce účetnictví
 • dálkový přístup k našemu serveru-klient má přístup ke svým datům 24 hodin denně
 • zastupování klienta na základě plné moci na finančním úřadu, zdravotních pojišťovnách a správě sociálního zabezpečení
 • statistická hlášení
 • střediskové účetnictví, vedení zakázek a činností
 • účtování v systému POHODA

Účetní poradenství

 • návrh systému zpracování účetnictví
 • odpisové plány majetku
 • kontrola účetnictví

Zpracování mezd

 • kompletní vedení mzdové agendy
 • všechny druhy pracovních poměrů, odměny členů statutárních orgánů
 • přihlášení a odhlášení zaměstnance
 • zpracování ELDZ
 • veškerá komunikace s finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami a správou sociálního zabezpečení
 • tvorba běžných i elektronických příkazů k úhradě
 • rekapitulace mezd

Daně

 • přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně přehledů
 • přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně příloh
 • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • daň z přidané hodnoty
 • silniční daň
 • daň darovací
 • daň dědická
 • daň z převodu nemovitostí
 • registrace a rušení registrací k daním
 • tvorba dalších podání pro správce daně, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení (žádosti, prohlášení,..)

Ceník