Vedení účetnictví
 • kompletní vedení účetnictví nebo daňové evidence
 • tvorba přiznání k dani z příjmu právnických osob, dani darovací, atd.
 • zpracování mezd
 • rekonstrukce účetnictví a daňové evidence
 • účetní poradenství
 • slevy z až 50% z běžné ceny

Daně

 • přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně přehledů
 • přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně příloh
 • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • daň z přidané hodnoty
 • silniční daň
 • daň darovací
 • daň dědická
 • daň z převodu nemovitostí
 • registrace a rušení registrací k daním
 • tvorba dalších podání pro správce daně, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení (žádosti, prohlášení,..)

Ceník